Wypowiedziany kredyt | Wypowiedziana pożyczka |  Antywindykacja

W przypadku problemów ze spłatą kredytu, wypowiedzenia kredytu lub pożyczki - prowadzimy czynności prawne zmierzające do wypracowania ugody, wznowienia umowy na etapie przedsądowym, sądowym oraz windykacyjnym.

kredyt hipoteczny

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla klientów, którym bank lub instytucja finansowa wypowiedziała umowę kredytową lub pożyczkę. W szczególności:

  • wstrzymujemy windykację
  • dokonujemy audytu sprawy (rozliczenia, poprawności rozliczenia i wypowiedzenia)
  • prowadzimy mediacje w zakresie wypracowania ugody
  • prowadzimy negocjacje w zakresie wypracowania ugody
  • restrukturyzujemy i konsolidujemy zobowiązania 
  • reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, windykacyjnym oraz egzekucyjnym
  • przeprowadzamy postępowania upadłościowe oraz oddłużeniowe

KontaktZapraszamy do kontaktu z naszym zespołem KONTAKT

Słowa kluczowe:
[kredyt, wypowiedziany kredyt, rozwiązany kredyt, pożyczka, wypowiedziana pożyczka, hipoteka,  chwilówka, umorzenie, pomoc prawna, oddłużenie hipoteczne, sprzedaż nieruchomości z hipoteka, sprzedaż nieruchomości w egzekucji, problem z kredytem, problem z chwilówką, problem z windykacją, problem z komornikiem, upadłość]

Witamy

Dyrektor ds. sprzedażyZapraszam do korzystania z pomocy prawnej oraz usług konsultingowych.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Czy wiesz, że...

"Hipoteka - to ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; w przeciwieństwie do zastawu hipotekę można ustanowić na nieruchomości oraz na innych wybranych prawach np. na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu."

"Umorzenie długu -  zdarzenie, wskutek którego dług przestaje istnieć; dłużnik nie musi już świadczyć, gdyż odpada podstawa świadczenia."

"Egzekucja z nieruchomości -  to jeden z rodzajów egzekucji, polegający na prowadzeniu przewidzianych przez prawo czynności przez komornika w stosunku do określonej nieruchomości, który ma na celu przymusowe zaspokojenie wierzyciela. Jest stosunkowo długotrwała i skomplikowana, lecz przy wyższym poziomie zadłużenia daje szansę na pełniejsze wyegzekwowanie należnej wierzycielowi kwoty."

 

 

 

Chmura tagów

Wypowiedziany kredyt

nieruchomosci

Masz wypowiedziany kredyt lub pożyczkę? Udzielimy pomocy prawnej sądowej oraz pozasądowej. Antywindykacja. 

Problem z chwilówką

nieruchomosci

Masz problem z chwilówką? Chętnie pomożemy i udzielimy porady prawnej. Zapraszamy!

Pomoc prawna - hipoteka

Hipoteka - pomoc prawna, oddłużanie hipoteczne

Masz problem z hipoteką? Chcesz sprzedać mieszkanie z kredytem i hipoteką lub bank prowadzi egzekucję z nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Początek strony