Blog

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami oraz przepisami z zakresu oddłużenia, hipotek, oddłużania hipotecznego, restrukturyzacji i najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.

Antywindykacja

Antywindykacja

Antywindykacja Prowadzamy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów pożyczek, umów kredytowych oraz umów leasingowych   Działania antywindykacyjne i antyegzekucyjne Nasz(...)

Upadłość konsumencka - czy warto?

Upadłość konsumencka - czy warto?

Upadłość konsumencka - czy warto?             W dniu 31 grudnia 2015 roku minęło 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ówczesnego Prawa upadłościowego i naprawczego, polegającej na wprow(...)

Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności

Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie …

Hipoteka ustanowiona celem zabezpieczenia wierzytelności Hipoteka celem zabezpieczenie wierzytelności powstaje w wyniku procesu, składającego się z trzech elementów. zawarcie umowy ustan(...)

Zabezpieczenie wierzytelnością więcej niż jedną hipoteką

Zabezpieczenie wierzytelnością więcej ni…

Nie ma przeszkód do zabezpieczenia tej samej wierzytelności więcej niż jedną hipoteką na tym samym przedmiocie To sedno postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.06.2015r. wydanego w sprawie (...)

 Pomoc prawna w leasingu: www.strefaleasingu.pl 

 

Witamy

Dyrektor ds. sprzedażyZapraszam do korzystania z pomocy prawnej oraz usług konsultingowych.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Czy wiesz, że...

"Hipoteka - to ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; w przeciwieństwie do zastawu hipotekę można ustanowić na nieruchomości oraz na innych wybranych prawach np. na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu."

"Umorzenie długu -  zdarzenie, wskutek którego dług przestaje istnieć; dłużnik nie musi już świadczyć, gdyż odpada podstawa świadczenia."

"Egzekucja z nieruchomości -  to jeden z rodzajów egzekucji, polegający na prowadzeniu przewidzianych przez prawo czynności przez komornika w stosunku do określonej nieruchomości, który ma na celu przymusowe zaspokojenie wierzyciela. Jest stosunkowo długotrwała i skomplikowana, lecz przy wyższym poziomie zadłużenia daje szansę na pełniejsze wyegzekwowanie należnej wierzycielowi kwoty."

 

 

 

Chmura tagów

Wypowiedziany kredyt

nieruchomosci

Masz wypowiedziany kredyt lub pożyczkę? Udzielimy pomocy prawnej sądowej oraz pozasądowej. Antywindykacja. 

Problem z chwilówką

nieruchomosci

Masz problem z chwilówką? Chętnie pomożemy i udzielimy porady prawnej. Zapraszamy!

Pomoc prawna - hipoteka

Hipoteka - pomoc prawna, oddłużanie hipoteczne

Masz problem z hipoteką? Chcesz sprzedać mieszkanie z kredytem i hipoteką lub bank prowadzi egzekucję z nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Początek strony